Fornyet kontrakt med Ullensaker kommune

KLM Miljø AS har fornyet kontrakten med Ullensaker kommune om tømming av septikk/kloakk

Kontrakten gjelder fra 01,01,2012

Alle som trenger tømming i Ullensaker kommune bes ringe 815 000 15