Lørenskog Kommune

Lørenskog Kommune.
Vi tømmer Septikk i Lørenskog etter årlig avtale med Lørenskog kommune

Alle som trenger tømming eller som har andre problemer i Lørenskog kommune bes ringe 815 000 88