Ny avtale med Eidsvoll kommune.

KLM Miljø har inngått avtale med Eidsvoll kommune om tømming av septikk/ kloakk.
Avtalen gjelder fra vinter/vår

Alle som trenger tømming eller som har andre problemer i Eidsvoll kommune bes ringe 815 000 88