Ny kombibil

KLM Miljø har igjen gått til innkjøp av ny kombibil og øker dermed kapasiteten ytterligere ovenfor våre kunder

Dette er en flerbruksbil som kan brukes til spyling av små og store rør, tømming av sandfang, slamtanker og tankvask osv.

Bilen er også utstyrt med TV inspeksjons kamera for kontroll av rør

Vi gratulere