Ny kombibil

KLM Miljø har igjen gått til innkjøp av ny kombibil og øker dermed kapasiteten ytterligere ovenfor våre kunder

Dette er en flerbruksbil som kan brukes til spyling av små og store rør, tømming av sandfang, slamtanker og tankvask osv.

Bilen er også utstyrt med TV inspeksjons kamera for kontroll av rør

Vi gratulere

Lørenskog Kommune

Lørenskog Kommune.
Vi tømmer Septikk i Lørenskog etter årlig avtale med Lørenskog kommune

Alle som trenger tømming eller som har andre problemer i Lørenskog kommune bes ringe 815 000 88

Ny kombibil

KLM Miljø har gått til innkjøp av ny kombibil og øker dermed kapasiteten ytterligere ovenfor våre kunder
Vi gratulere

Ny kontrakt med Jevnaker kommune

Ny kontrakt med Jevnaker kommune på tømming av septikk / kloakk, avtalen gjelder fra, 01,04,2014

Alle som trenger tømming eller som har andre problemer i Jevnaker kommune bes ringe 815 000 88

Ny avtale med Eidsvoll kommune.

KLM Miljø har inngått avtale med Eidsvoll kommune om tømming av septikk/ kloakk.
Avtalen gjelder fra vinter/vår

Alle som trenger tømming eller som har andre problemer i Eidsvoll kommune bes ringe 815 000 88

Innkjøp av tørr suger

KLM Miljø har gått til innkjøp av tørr suger som vi leier ut både med og uten mannskap.

Arbeidsområde:
Stubbloftsleiere, flis, løs leca, grus, sement, kalk etc.
Suging av sand av sandkasser i borettslag, støvsuging av garasjer og parkeringshus, suging av aske fra flisfyrings anlegg

Point laner

Vi har nå utstyr for reparasjon av eksisterende rør som har rustet eller har en sprekk. Det eksisterende rør blir brukt som støpeform, det monteres en strømpe inn i det gamle røret som herdes og røret blir som nytt.
Se web side for mer informasjon

Ny kontrakt med Hurdal Kommune

KLM Miljø AS har undertegnet ny kontrakt på septiktømming i Hurdal kommune vi Gratulerer.
Kontrakten gjelder fra 01,01,2012

Alle som trenger tømming i Hurdal Kommune bes ringe 815 000 88

Fornyet kontrakt med Ullensaker kommune

KLM Miljø AS har fornyet kontrakten med Ullensaker kommune om tømming av septikk/kloakk

Kontrakten gjelder fra 01,01,2012

Alle som trenger tømming i Ullensaker kommune bes ringe 815 000 15

Ny kontrakt med stange kommune

Ny kontrakt med stange kommune om tømming av septikkanlegg kontrakt fra 01,01,2012

Alle som trenger tømming i Stange kommune bes ringe 815 000 88