Ny kontrakt med Gjerdrum kommune

KLM Miljø har nå undertegnet ny avtale med Gjerdrum kommune som gjelder tømming av septikk / kloakk

Avtalen gjelder fra 01,03,2009

Alle som trenger tømming eller som har andre problemer i Gjerdrum kommune bes ringe 815 000 88