Point laner

Vi har nå utstyr for reparasjon av eksisterende rør som har rustet eller har en sprekk. Det eksisterende rør blir brukt som støpeform, det monteres en strømpe inn i det gamle røret som herdes og røret blir som nytt.
Se web side for mer informasjon