Tømming av fettutskiller

Vi utfører tømming av fettutskiller for service og industribedrifter som kafeer, restauranter og nå også bensinstasjoner.

Vi påser at tømmeintervallene blir riktig i forhold til fettproduksjonen i den enkelte utskiller. Vi legger så inn tømming i forhold til disse intervallene så kunden slipper å tenke på når dette skal utføres.

Det blir fylt ut en rapport som forteller når vi har tømt den. I en utskiller skal det aldri være mer enn 25 % fettinnhold

I en del kommuner er du pliktig til å levere prøver fra fettutskilleren 2 ganger I året, vi tar prøver som vi sender til analyse og du vil mota en rapport om dette som kan sendes til kommunen

fettutskiller 1