Graving og Anlegg

Vi gjør det meste innen gravearbeid og tar både små og store oppdrag. Vi har bred erfaring med de fleste typer gravearbeider.

– Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord.
– Nye røranlegg og reparasjon/rehabiliteringsarbeid på vann og avløpsledninger.
– Drenering for bolig, hytte og næringsbygg.
– Utgraving av tomter, tilbygg, garasje og lignende.
– Graving for vei – og parkeringsanlegg.
– Planeringsarbeidet.
– Graving og montering av minirenseanlegg.

WP_000048 WP_000245 WP_000286 WP_000317 WP_000354