Nedgravd olje/fyringstank

Tankrens

Nedgravde olje/fyringstanker kan vi godkjenne for videre bruk ved visuell kontroll av tilgjengelige rør og deler pluss at vi tetthetsprøver tanken med luft. Har du fått krav om kontroll fra kommunen så ring oss for tilbud. (tanken behøver ikke være tom)

Fjerning av oljetank

Vi kan fjerne deres oljetank.

Vi graver opp deres tank, vi frigjør den for olje/ gass, og leverer den for deg på godkjent oppsamlingsplass. Du får da et sertifikat for levering til kommunen for utregistrering.

Vi fyller også igjen hullet der tanken har hvert og grov planerer området

Ta kontakt for pris

24082009(003) Graving av oljetank