Tette rør og avløpsproblemer

Høytrykkstaking med spylebil av alle typer rør utføres 24 timer i døgnet.

Ved gjentatt tette rør anbefales kontroll med rørkamera.

Tette avløp skyldes ofte fettdannelser eller andre ting som har havnet i avløpsrørene som ikke skulle vært der. Dette fjernes lettest med høytrykkstaking med våre spylebiler.

Ved gjentatte problem bør det utføres inspeksjon med kamera.

stkam2 dyse1 spyling av rør