Avtale på tømming av fettutskiller

Eier av anlegg for fettutskilling er pålagt følgende:

Alle fettutskiller skal være registrert hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.

Alle fettutskillere skal ha tømme og vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør som rapporterer til kommunen. Tømming skal skje minst fire ganger pr. år eller oftere avhengig av tankens kapasitet.

Ved å inngå en avtale med KLM Miljø AS angående fast tømming og driftskontroll, så sørger vi for at deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon. Vi tar med andre ord jobben for deg, slik at du slipper å tenke på dette.

 

Avtale på tømming av oljeutskiller og spillolje

Eier av anlegg for oljeutskillere er pålagt følgende:

Alle oljeutskiller skal være registrert hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.

De skal drift å vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør som rapporterer til kommunen.

De skal også ha en avtale om prøvetaking av olje med rapportering til offentlig instans 2 ganger i året

Ved å inngå en avtale med KLM Miljø AS angående fast tømming og driftskontroll, så sørger vi for at deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon. Vi tar med andre ord jobben for deg, slik at du slipper å tenke på dette.

 

Avtale tømming av sandfang.

Det er viktig å sørge for jevnlig tømming av sandfang og kummer. Borettslag å større industri eiendommer bør derfor sørge for å ha faste avtaler på tømming av kummer. Med en avtale med KLM Miljø AS kommer vi til avtalt tid og utfører tømming og kontroll.

 

Avtale tømming av mobile toaletter

Vi tilbyr også avtale for tømming av septikk ved brakkerigger og mobile toaletter.

 

Ta kontakt med oss for en avtale

DSC_0128 IMAG0276