Tømming sandfang / slamkunder

Med en serviceavtale med oss, vedrørende tømming av sandfang og overvannskummer er kunden sikret tømming etter behov, ved for eksempel perioder med store nedbørsmengder. Foruten tømming inkluderer en slik avtale forbyggende arbeid, samt planlegging av vedlikehold og tømming.

Vi utfører oppdrag på byggefelt, for borettslag, vegvesenet, kommuner og industri.

Oljeutskiller

Vi tømmer og rengjør alle typer oljeutskillere. Vi suger av oljefilmen som er på toppen av utskiller, deretter suger vi vannet inn på egen tank. Vi spyler så utskilleren ren for bunnslam før vannet fylles tilbake i utskilleren. Dette for å spare kunden for tømmeavgift.

Her legger vi også inn tømmeintervall i forhold til disse intervallene så kunden slipper og tenke på når dette skal utføres

Mottak av spillolje

Spillolje er smøreoljer og lignende oljer som ikke kan anvendes til sitt opprinnelige formål lenger. Det vil si brukte oljer i form av motor- og giroljer, industrismøremidler, hydrauliske oljer, prosessoljer og transformatoroljer.

Refusjonsordningen

Det er etablert en egen refusjonsordning for innlevert spillolje. Refusjonsordningen innebærer at det betales en avgift ved kjøp av bestemte smøreoljer som innsamlingssystemet refunderer til dem som leverer inn spillolje. Fra og med år 2000 er det bestemt at det skal gis refusjon for all spillolje som stammer fra smøreolje, uavhengig av om spilloljen stammer fra avgiftsbelagt smøreolje eller ikke. Det er antatt at denne utvidelsen vil medføre ytterligere økt innsamling av spillolje.

DSC_0128 IMG_0754