Vi utfører trykktesting og klor etter gjeldene regle. Prøver vil bli sendt til laboratoriet slik at kunden får den dokumentasjonen som trengs.

kamerabil