stavdalKLM har inngått avtale om tømming og vask av mobile toaletter på hele Østlandet for å ivareta Stavdal sine kunder. Vi takker for oppdraget og ser frem til videre samarbeid i årene som kommer.

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner