Tette rør og avløp

Har du avløpsproblemer eller er rørene dine tette?

Vi hjelper deg med å åpne alle slags tette rør og avløp 24 timer i døgnet! Fastpris dagtid (Gjelder inntil 2 etasjer) kr. 4.100,-

Prisgaranti dagtid - Vi matcher pris uansett!

Våre spylebiler utfører høytrykksspyling i Oslo, Viken og innlandet av alle typer rør når problemet oppstår. Ved gjentatt tette rør anbefales kontroll med rørkamera .

Hva er årsaken til tette rør eller tette avløp?

Tette rør og avløp skyldes ofte fettdannelser eller andre ting som har havnet i avløpsrørene som ikke skulle vært der.

Tette rør og avløp

Ved gjentatte problem bør det utføres rørinspeksjon med kamera

En TV-inspeksjon av rør benyttes for å påvise skader/feil på rørsystemer. Vi avdekker lekkasjer, forstoppelser / fortetninger og gir deg en tilstandsvurdering av dine rør.

Ønsker du å vite mer om rørinspeksjon / rørkontroll?

Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg gjerne!

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner