Tette rør og avløp

Vi hjelper deg med tette rør og avløpsproblemer. Vi åpner alle slags tette rørsystemer.

Høytrykkstaking med spylebil av alle typer rør utføres 24 timer i døgnet. Ved gjentatt tette rør anbefales kontroll med rørkamera.

Tette avløp skyldes ofte fettdannelser eller andre ting som har havnet i avløpsrørene som ikke skulle vært der. Dette fjernes lettest med høytrykkstaking med våre spylebiler.

om oss - klm miljo as

Ved gjentatte problem bør det utføres inspeksjon med kamera

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner