Tette rør og avløp

Har du avløpsprøblemer eller er rørene dine tette?

Vi hjelper deg med å åpne alle slags tette rør og avløpssystemer 24 timer i døgnet! Fastpris dagtid kr. 3.500,-

Prisgaranti dagtid - Vi matcher pris uansett!

Våre spylebiler utfører høytrykkstaking av alle typer rør når problemet oppstår. Ved gjentatt tette rør anbefales kontroll med rørkamera.

Hva er årsaken til tette rør og avløp?

Tette rør og avløp skyldes ofte fettdannelser eller andre ting som har havnet i avløpsrørene som ikke skulle vært der.

Tette rør og avløp

Ved gjentatte problem bør det utføres rørinspeksjon med kamera

En TV-inspeksjon av rør benyttes for å påvise skader/feil på rørsystemer. Vi avdekker lekkasjer, forstoppelser / fortetninger og gir deg en tilstandsvurdering av dine rør.

Ønsker du å vite mer om rørinspeksjon / rørkontroll?

Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg gjerne!

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner