Spyling av vei og parkering

Veispyling og spyling av parkeringsplasser, parkeringshus og lignende.

Spyles med frontspyling på bil, og vi kan i tillegg koble til spyle lanse for å komme til alle steder effektivt for og oppnå mindre støv og skitt.

spyling av vei og parkering

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner