Fjerning av oljetank

Oljetanksanering

Rens og fjerning av oljetank

Vi kan fjerne deres oljetank i Oslo, Viken og Innlandet.
Vi graver opp deres tank, vi frigjør den for olje/ gass, og leverer den for deg på godkjent oppsamlingsplass. Du får da et sertifikat for levering til kommunen for utregistrering.

Vi fyller også igjen hullet der tanken har hvert og grov planerer området. Vi tilbyr fastpris (tank intil 6m3) kr.22.500,-. Ring oss for avtale eller bestill ved å fylle ut kontaktskjema, så tar vi raskt kontakt med deg.

Tankrens av nedgravd olje/fyringstank

Nedgravde olje/fyringstanker kan vi godkjenne for videre bruk ved visuell kontroll av tilgjengelige rør og deler pluss at vi tetthetsprøver tanken med luft.

Har du fått krav om kontroll fra kommunen så ring oss for tilbud. (tanken behøver ikke være tom).

oljetanksanering 500 324

Fyll ut spørsmålene under og send til oss så kan vi gi deg et uforpliktende tilbud på jobben:

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner