Tømming av septikanlegg

Septikkanlegg og minirenseanlegg

Vi tømmer alle typer anlegg som lukket tank, minirenseanlegg osv. KLM Miljø AS tilbyr septikktømming til bedrifter, private og det offentlige. Vårt nedslagsfelt er Oslo, Viken og innlandet.

Tømming av mobile toaletter

Vi tømmer mobile toaletter og fyller de igjen med rent vann og sanitærveske. Skal toalettet stå en stund på samme plass kan vi også legge inn tømming som fast oppdrag, slik at våre kunder ikke trenger å tenke på å bestille tømming. Vi kommer da automatisk til avtalt tid.

tomming septiktank, minirenseanlegg og mobile toalletter

Vi tilbyr tømmeavtaler og tømmer mobile toaletter i Oslo, Viken og innlandet.

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner